وبلاگ

گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

گریتینگ الکتروفورج ازنظر بارگذاری و مقاومتی هیچ‌گونه تفاوتی با سایر گریتینگ ها ندارد و شبیه به هم هستند. در گریتینگ الکتروفورج فقط ظاهر آن و نحوه تولید است که با سایر گریتینگ ها متفاوت می باشد. گریتینگ الکتروفورج (ماشینی) گریتینگهای الکتروفرج معمولاً به سه نوع تولید می‌گردند گریتینگ های  الکتروفورج یا تسمه درچهارپهلو گریتینگ های […]

ساخت گریتینگ و پله فلزی مرغوب در شرکت فلات اراک

ساخت گریتینگ و پله فلزی مرغوب در شرکت فلات اراک

ساخت گریتینگ بر اساس استانداردهای ساخته می‌شوند که بستگی به بارگذاری‌های آن‌ها دارد معمولاً در گریتینگ های سبک و سنگین از استانداردهای ویژه مربوط به خود  استفاده می‌گردد. ساخت گریتینگ و پله فلزی مرغوب در شرکت فلات اراک گریتینگ ها ازنظر نوع و مقدار بار و ازنظر تحمل انواع گوناگونی دارند. تنوع در این نوع […]