گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

گریتینگ الکتروفورج ازنظر بارگذاری و مقاومتی هیچ‌گونه تفاوتی با سایر گریتینگ ها ندارد و شبیه به هم هستند.

در گریتینگ الکتروفورج فقط ظاهر آن و نحوه تولید است که با سایر گریتینگ ها متفاوت می باشد.

گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

گریتینگهای الکتروفرج معمولاً به سه نوع تولید می‌گردند

  • گریتینگ های  الکتروفورج یا تسمه درچهارپهلو

  • گریتینگ های الکتروفورج تسمه در تسمه

  • گریتینگ های  الکتروفورج تسمه در نیم تسمه

متأسفانه در ایران فقط گریتینگ تسمه در چهار پهلو تولید می‌شود.

هنوز دستگاه ساخت گریتینگ تسمه در تسمه و تسمه در نیم تسمه وجود ندارد.

گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

روش تولید گریتینگ الکتروفورج به این روش است که عملا به‌صورت پنل های شش متری تولید می‌شود.

شش متر در راستای باربر می‌باشد که باید تسمه‌ها در میز دستگاه بنا به فاصله باربرها گذاشته شوند.

در مرحله بعد دستگاه الکتروفورج به‌صورت خودکار چهار پهلوی سفارشی را به فاصله‌های تعیین‌شده بر روی باربرها می‌گذارد.

در این حالت دستگاه با توجه به جریان برق اصلاحات تسمه و چهار پهلو را ذوب کرده و در هم فرومی‌برد که به همین علت به آن فرج میگویند.

به‌ وسیله هدایت‌گر به جلو سوق داده می‌شود در مرحله بعد بنا به سفارش قطعه ۶ متری در عرض ۱ متر روی میز کار برش می اید و به‌اندازه های دلخواه برش می‌خورد.

گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

گریتینگ الکتروفورج (ماشینی)

فریم دورتادور آن جوشکاری می‌شود که در این مرحله نیز هم می‌توان از جوشکاری ۲CO استفاده نمود.

و به‌صورت فرج مهم‌ترین مزیت گریتینگ های  الکتروفورج نسبت به بقیه گریتینگ ها سرعت‌بالا در تولید می‌باشد.

و همچنین ازنظر ظاهری چون به‌صورت فرج جوشکاری می‌شود عاری از هرگونه می‌باشد.

در اغلب مواردی که گریتینگ سفارش داده شود ابعاد تیپ داشته باشند از گریتینگ الکتروفورج استفاده می‌گردد.

اما اگر در ابعاد دور مخزن باش